Darbo laikas

• Progimnazija dirba penkias dienas per savaitę.
• Pedagogai dirba pagal progimnazijos direktoriaus patvirtintus ugdymo tvarkaraščius.
• Darbo laikas ir pertraukos etatiniams darbuotojams nustatomos pagal progimnazijos direktoriaus patvirtintą grafiką.
• Progimnazijos administracijos darbuotojai, dirbantys vienu etatu, dirba nuo 7.30 val. iki 16.00 val.
• Darbo pabaiga priešventinėmis dienomis viena valanda trumpesnė.
• Vienos pailgintos  dienos grupės užsiėmimai vyksta nuo 12.00 val. iki 18.00 val., kitos – nuo 13.00 val. iki 17 val. (pirmadienį), nuo 13.00 val. iki 16.30 val. (antradienį – ketvirtadienį) ir nuo 12 val. iki 15.30 val. (penktadienį).
• Biblioteka ir informacijos centras dirba nuo 7.30 val. iki 16.00 val.
• Valgykla dirba nuo 8.30 val. iki 14.00 val.
• Pamokos trukmė 1 klasėje 35 min., 2-8 klasėse – 45 min.