Istorija

1980-ųjų rugsėjis. Tai buvo 5-oji mokykla Kėdainiuose. Dar nebaigtos statyti mokyklos direktore buvo paskirta Irena Paliulienė. Beje, tai per trumpiausią laiką pastatyta mokykla – jos statyba truko tik 9 mėnesius.

Nuo 1984 iki 1993 metų mokyklos direktorius buvo Juozas Jančius. Pagal tuometinius mokyklų vertinimo kriterijus, 5-oji vidurinė  buvo geriausia rajone.

Naujos švietimo politikos vadybinėmis nuostatomis ir  stiliumi nuo 1993 m. iki šiol mokyklai vadovauja Albinas Stankevičius. Kartu dirba direktoriaus pavaduotojai ugdymui: Svetlana Denisova, Antanas Petreikis, Alfonsas Sakavičius.

Nuo mokyklos įsikūrimo tebedirba mokytojos: R.Ragauskienė, L.Laurynaitytė, A.Sabaliauskienė, L.Railienė, S.Štombergienė,  D.Pjachnienė.

 

Žymesnės progimnazijos istorijos datos

1986 m. atidarytas Abiturientų kiemelis. Jame 1990 m. pastatytas koplytstulpis, simbolizuojantis atgimusią ir nepriklausomą Lietuvą

1992 m. mokytojo Jevgenij Molokov iniciatyva įkurtas  ir iki 2004 metų gyvavo Buities ir amatų muziejus, kurio veikla buvo įvertinta rajone bei respublikoje.

1993 m. mokykla viena pirmųjų mieste buvo pavadinta ,,Ryto“ vardu, o 1995 m. sukurta mokyklos vėliava.

1994 m. mokyklos taryba susirinko į pirmąjį posėdį, kur svarstė mokyklos nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles. Pirmasis mokyklos tarybos pirmininkas buvo inžinierius A.Raila.

1997 m. išrinkta pirmoji mokyklos mokinių prezidentė Odeta Čičkauskaitė.

1998 m. įkurtas mokyklos istorijos muziejus. Jame sukaupta daug nuotraukų, prisiminimų apie mokyklos bendruomenę, atgaivintas metraščio rašymas, kuriame užfiksuotos gražiausios ir įsimintiniausios metų akimirkos, kasmet rengiama mokyklos „Metų knyga“.

1999 m. atidaryta nauja biblioteka – skaitykla, pradėjo veikti pirmoji kompiuterių klasė, įrengta treniruoklių salė.

2000 m. pradėtas kryptingas meninis ugdymas pradinėse klasėse.

2001 m. atidarytas mokyklos informacijos centras, jame dvi skaityklos.

2012 m. rugsėjo 1 d. Kėdainių „Ryto“ vidurinė mokykla reorganizuota į Kėdainių „Ryto“ pagrindinę mokyklą.

2015 m. rugsėjo 1d. Kėdainių „Ryto“ pagrindinė mokykla reorganizuota į Kėdainių „Ryto“ progimnaziją.

 

Progimnazijos pasididžiavimas

Aukso medaliu mokyklą baigė:

1987 m. Gitana Brazinskaitė,

1993 m. Paulius Jūrelė.

Sidabro medaliu mokyklą baigė:

1987 m. Ligita Mugaitė, Ilma Pabrinkytė, Sonata Vyšniauskaitė, Egidija Valdavičiūtė,

1988 m. Vesta Kazakevičiūtė, Giedrė Valdavičiūtė, Vaida Žydelytė, Diana Andrijauskaitė,

1989 m. Inga Dambrauskaitė, Povilas Jakuška,

1990 m. Jūratė Balsytė, Sigita  Židonytė,

1991 m. Dainius Dovidonis, Sandra Zacharova, Vaida Sidorenkaitė, Neringa Rukuižaitė, Irma Kiškytė,

1993 m. Jūratė Lazdauskaitė, Renata Markevičiūtė.

Su pagyrimu mokyklą baigė:

1995 m. Albertas Lagunovičius,

1996 m. Andrius Apinis, Neringa Kundrotaitė, Dalia Stašaitytė, Kristina Gabriūnaitė, Giedrius Vaitkevičius,

1997 m. Vaiva Pagirskaitė,

2003 m. Inga Gailiūtė, Dovilė Valantinaitė,

2004 m. Judita Juškaitė, Kristina Paulevičiūtė,

2005 m. Ieva Lazdauskaitė, Vitalijus Valantiejus,

2006 m. Kristina Tamulytė, Silvija Tamulytė,

2008 m. Vaidotas Valantiejus,

2010 m. Vaiva Bartkevičiūtė, Karolina Kandaraitė,

2011 m. Kristina Gedvilaitė.

Sporto aistruoliai

R.Vasiliauskas – lengvaatletis, Europos taurės laimėtojas;

A.Paliulis – lengvaatletis, Lietuvos moksleivių rinktinės narys;

G.Butkevičius ir L.Kučinskas – Lietuvos motokroso čempionai;

G.Bačiauskaitė – buvusios Tarybų Sąjungos sklandymo čempionė;

Š.Šulskis – šachmatininkas didmeistris;

J.Jutelytė – krepšininkė, Europos čempionė;

P.Šliavas – Lietuvos sportinės žūklės čempionas;

A.Čepas ir N.Valčiukas – Lietuvos bokso čempionai;

A.Šmigelskis – imtynininkas, Lietuvos čempionas;

A.Dilinskis – lengvaatletis, Lietuvos čempionas, Europos 8 valstybių vaikų čempionas.