Darbuotojai

Pedagogai
Pavardė, vardas Mokomieji dalykai Kvalifikacinė kategorija Vadovauja klasei
Adukauskienė Jolanta Technologijos  Mokytoja
Ambraškienė Vilma Pradinis ugdymas Mokytoja
Balaikienė Kristina Informacinės technologijos Vyresnioji mokytoja 5c
Bernadišienė Asta Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė 2e
Blandienė Živilė Kūno kultūra Vyresnioji mokytoja 5 d
Budginienė Zuzana Biologija, gamta ir žmogus Mokytoja metodininkė
Chmeliauskienė  Daiva Vokiečių kalba Vyresnioji mokytoja
Daugėlienė Neringa Kūno kultūra Vyresnioji mokytoja
Daugnorienė Jūratė Pradinis ugdymas Vyresnioji mokytoja 3d
Domkutė Vilma Istorija, etninė kultūra Mokytoja metodininkė 7c
 Dudonienė Vitutė  Muzika Mokytoja metodininkė
Dzikienė Roma Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė 1e
Ereksonienė Daiva Anglų kalba Vyresnioji mokytoja 7b
Galinauskienė Rita Lietuvių kalba Vyresnioji mokytoja 5a
Grunskis Ramūnas Geografija Vyresnysis mokytojas
Gustienė Jurgita Pradinis ugdymas Vyresnioji mokytoja 2b
Jankūnienė Elona Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė 4a
Jasiulienė Aldona Informacinės technologijos Vyresnioji mokytoja 6d
Juškienė Ona Tikyba Vyresnioji mokytoja
Katkuvienė Violeta Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė 4c
Kymantienė Daiva Fizika, gamta ir žmogus Vyresnioji mokytoja 6a
Kraujalienė Rita Pradinis ugdymas Vyresnioji mokytoja 1a
Kubiliūnienė Lina Muzikos mokytoja Mokytoja
Kvitnickienė Irena Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė 3b
Laurynaitytė Laimutė Anglų kalba Vyresnioji mokytoja
Levanienė Raimonda Pradinis ugdymas Vyresnioji mokytoja 2d
Marčiulionienė Milda Matematika Vyresnioji mokytoja 6e
Maskoliūnienė Neringa Anglų kalba Vyresnioji mokytoja 6c
Naujokienė Viktorija Lietuvių kalba Mokytoja metodininkė
Pankratjevas Audrius Pradinis ugdymas Mokytojas metodininkas 1d
Petkevičienė Violeta Anglų kalba Vyresnioji mokytoja
Pjachnienė Dalia Chemija, technologijos Vyresnioji mokytoja
Pleskutė Jolanta Istorija Vyresnioji mokytoja
Plučiuvienė Rūta Šokis Mokytoja metodininkė
Pukertienė Giedrė Anglų kalba, etika Mokytoja
Ragauskienė Romualda Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė 3a
Ragažinskienė Ilona Anglų kalba Vyresnioji mokytoja
Railienė Laima Geografija Mokytoja ekspertė
Ramoškaitė Vydė Matematika Vyresnioji mokytoja 8b
Rimkevičiūtė Beata Technologijos Vyresnioji mokytoja
Rymonienė Gražina Pradinis ugdymas Vyresnioji mokytoja 3c
Rudienė Audronė Dailė Mokytoja metodininkė
Rugelienė Rasa Pradinis ugdymas Mokytoja ekspertė 1c
Sabaliauskienė Adelė Lietuvių kalba Vyresnioji mokytoja
Selvenienė Daiva Pradinis ugdymas Vyresnioji mokytoja 2c
Skinderis Leonas Kūno kultūra Mokytojas
Stankevičienė Vitalija Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė 2a
Šelekas Algis Kūno kultūra Vyresnysis mokytojas
Šelekienė Ingrida Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė 4d
Štombergienė Salomėja Rusų kalba Mokytoja metodininkė 7d
Švaikauskienė Ramunė Pradinis ugdymas Vyresnioji mokytoja 4b
Švelnikienė Ivona Etika Vyresnioji mokytoja _
Tijūnaitienė Ramunė Anglų kalba Vyresnioji mokytoja 8a
Totoraitienė Jolita Etninė kultūra Mokytoja
Urbienė Dalia Ona Pradinis ugdymas Vyresnioji mokytoja 3e
Vabalienė Rita Lietuvių kalba Vyresnioji mokytoja
Vaicekauskienė Ada Matematika Vyresnioji mokytoja 6b
Vaičiulionytė Virginija Lietuvių kalba Vyresnioji mokytoja
Valantiejienė Vitalija Rusų kalba Mokytoja metodininkė 7e
Valatkaitė Irma Žmogaus  sauga, gamta ir žmogus Vyresnioji mokytoja 5b
Valčiukienė Roma Matematika Vyresnioji mokytoja 8c
Vancevičienė Žydrė Muzika Mokytoja metodininkė 7a
Vasiliauskas Audrius Technologijos Mokytojas metodininkas
Vievesienė Sigita Neformaliojo ugdymo organizatorė, etika Mokytoja metodininkė 8d
Vizgirdienė Audronė Muzika Mokytoja metodininkė
Vyšniauskaitė Irena Pradinis ugdymas Vyresnioji mokytoja 1b
Žilytė Laima Muzika, būrelio vadovė Mokytoja

Kiti progimanzijos darbuotojai

Eil.Nr. Pavardė, vardas Pareigos
1. Bajarūnienė Daiva Pedagogų, mokinių ir kitų elektroninių duomenų bazių tvarkytoja
2. Baltramonaitienė Roma Bibliotekininkė
3. Jašinskienė Rima Pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja
4. Juknevičienė Rasa Pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja
5. Karvelis Minijus Informacinių technologijų operatorius
6. Maliaukaitė Sandra Akompaniatorė
7. Stankevičienė Jūratė Bibliotekininkė
8. Zaukienė Sigita Kasininkė – apskaitininkė
9. Vilčinskienė Ramutė Raštvedė, archyvarė
10. Kodytė Janina Vyriausioji buhalterė
11. Legavičius Viktoras Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems reikalams, darbų saugos specialistas