Tėvų susitikimai su mokytojais

Visada tėvams labai svarbu turėti ryšį su vaiką mokančiais mokytojais. Progimnazijoje sudarytas tėvų susitikimų su dėstančiais mokomuosius dalykus mokytojais tvarkaraštis. Jį galima rasti Progimnazijos interneto svetainės skyrelyje „Struktūra ir kontaktai“. Tvarkaraštyje nurodyta, kada, iš anksto informavus mokytoją, vieną kartą per savaitę tėvai gali susitikti pokalbiui.


Edukacinis projektas „Kino busas“

Rugsėjo 19 dieną mūsų progimnazijoje vyko edukacijos projekto „Kino busas“  kino dirbtuvės. Sužinojome daug filmų kūrimo paslapčių ir patys sukūrėme du filmukus „Akiniai“ ir „Lietuviškas pyragas“. Dėkojame projekto organizatoriams ir puikiems lektoriams Maratui Sargsyanui ir Andriui Blaževičiui.​