Projektai

olweus

OPKUS PROJEKTAS

 Patyčių prevencijos programos Olweus vykdymas.

eTWINNING programa >>>

 

COMENIUS PROJEKTAS

Mokykla įgyvendina Mokymosi visą gyvenimą Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės programą.

2014 m. rugsėjo 28-spalio 4 dienomis mūsų mokykloje vyksta projekto partnerių susitikimas. Sulaukėme mokinių ir mokytojų  iš Lenkijos, Suomijos, Graikijos, Turkijos ir Čekijos Respublikos.

Įgyvendiname mokymosi visą gyvenimą daugiašalės mokyklų partnerystės projektą „Europos superherojai“.

2014 m. kovo 31-balandžio 4 dienomis grupė mokytojų dalyvavo projekto partnerių iš Lenkijos, Rumunijos, Turkijos, Čekijos, Suomijos, Graikijos, Ispanijos ir Lietuvos susitikime Ismit miesto mokykloje Turkijoje.

2013 m. spalio 13-18 dienomis Rumunijoje vyko pirmasis Mokymosi visą gyvenimą Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės programos „European Superheroes“ partnerių susitikimas.

PROJEKTAS „SVEIKATOS KELIAS“

2013-10-23 vyko projekto „Sveikatos keliu“ užsiėmimas „Sveikata + kūrybiškumas + atsakomybė = Karjeros sėkmės formulė“.Šio užsiėmimo metu mokiniai mokėsi sprendimo priėmimo technikų, atlikdami sveikatinimo užduotis skatino savo kūrybiškumą.

Nuo rugsėjo mėn. vidurio mokykloje vykdomas projektas „Sveikatos keliu“, kuriuo siekiama  didinti paauglių supratimą apie sveikatą ir plėtoti sveikos gyvensenos įgūdžius. Prevencinių šviečiamųjų užsiėmimų metu mokiniai supažindinami su psichoaktyvių medžiagų vartojimo pasekmėmis,  žaidimų terapijos užsiėmimų metu- mokosi pasitikėti savimi, kurti ir palaikyti pozityvius santykius su kitais. Dailės terapijos užsiėmimų metu paaugliai turės galimybę reikšti mintis, jausmus piešiant. Projekto metu paaugliams pasiūlėme jiems priimtiną, fizinį aktyvumą skatinančią veiklą –  kinų sporto užsiėmimus Wing Chun.  Projektas bus vykdomas iki gruodžio mėn.