Standartizuoti testai

Diagnostiniai ir standartizuoti testai 2, 4, 6 ir 8 klasių mokiniams
       Progimnazija 2016 m. balandžio-gegužės mėn. atliko diagnostinius ir standartizuotus lietuvių kalbos skaitymo ir rašymo, matematikos, pasaulio pažinimo, gamtos ir socialinių mokslų testus 2, 4, 6 ir 8 klasėse.
Testavimo tikslas – savarankiškai ir objektyviai įsivertinti mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti, suteikti objektyvią informaciją tėvams apie vaikų pasiekimus.

2017 m. Kėdainių „Ryto“ progimnazija vėl dalyvaus standartizuotuose ir diagnostiniuose testuose.

2 klasės

4 klasės

6 klasės

8 klasės

LYGINAMIEJI 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ TESTŲ IR MOKINIO ANKETŲ REZULTATAI